Aktualności Aktualności RSS

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE - JAK ZADBAĆ O BEZPIECZNĄ PODRÓŻ

Sezon urlopów i wakacyjnych wyjazdów sprzyja organizowaniu wycieczek i wyjazdów poza granice kraju. Niektórzy turyści preferują wypoczynek zorganizowany, dlatego chętnie wybierają oferty biur podróży i płacą za kompleksową usługę wypoczynkową. Inni wolą samodzielnie zwiedzać nowe regiony i dlatego organizują wyjazdy na własną rękę, poszukując najbardziej pasujących ofert noclegów i atrakcji do zwiedzenia.

W obydwu przypadkach zagraniczny wyjazd warto dodatkowo ubezpieczyć. Dodatkowo, bowiem w przypadku wycieczek wykupionych w biurze podróży każdy wyjeżdżający objęty jest jakimś ubezpieczeniem dla podróżnych, przy czym takie ubezpieczenia turystyczne mają niskie kwoty świadczeń oraz nie zabezpieczają na wypadek wszystkich zdarzeń losowych. Na miejscu może się, bowiem okazać, że polisa, wykupiona obligatoryjnie wraz z wycieczką, nie zapewnia transportu do kraju osoby, która nagle zachorowała, zaś refundacja kosztów leczenia obejmuje jakieś drobne zwichnięcia, złamania czy leczenie niewielkich ran. 

Ubezpieczenia turystyczne obowiązują na wybranym przez klienta obszarze. W czasie wykupowania takiej polisy to właśnie klient deklaruje zwykle, dokąd się wybiera. Na tej podstawie generowana jest wysokość składki z tytułu ubezpieczenia na wyjazd. Często jest tak, że najniższe składki obowiązują podczas wyjazdów do krajów Unii Europejskiej, zaś przy wyjazdach na inne kontynenty składka wzrasta. Tutaj wyjątek stanowi ubezpieczenie turystyczne LINK4, które nie wymaga dokonywania dodatkowych dopłat w przypadku regionów, które inne towarzystwa ubezpieczeniowe uważają za obarczone większym ryzykiem.

W wersji podstawowej ubezpieczenia turystyczne obejmują leczenie w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku, w tym także koszty konsultacji lekarskich, zakupu leków czy koszty zabiegów i operacji, które ze względu na stan zdrowia ubezpieczonego muszą zostać przeprowadzone. Ubezpieczenia takie to także wsparcie w zakresie assistance prawnego, czyli pomoc prawna na miejscu czy możliwość wpłacenia kaucji. W wersji klasycznego assistance w ramach ubezpieczenia turystycznego można także liczyć na transport do kraju w przypadku śmierci lub zachorowania, podróż do kraju w przypadku zachorowania członka rodziny czy zwrot kosztów poszukiwań w górach lub na otwartym morzu do określonej wysokości.

Każda polisa turystyczna to także opcja NNW, czyli możliwość uzyskania świadczenia od towarzystwa ubezpieczeniowego w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu właśnie wskutek następstw nieszczęśliwego wypadku.

Organizując wyjazd zagraniczny w kontekście ubezpieczeń warto pamiętać o dwóch rzeczach. Pierwsza z nich dotyczy samej polisy. W niektórych krajach już w czasie starania się o wizę należy przedstawić wykupioną polisę na czas wyjazdu, przy czym musi ona spełniać określone wymagania względem kwoty ubezpieczenia czy kosztów leczenia. Taki wymóg sprawia, że ambasady nieświadomie promują polisy określonych ubezpieczycieli. Dlatego przed złożeniem wniosku wizowego warto sprawdzić, którą polisę turystyczną rekomenduje ambasada danego kraju.

Druga rzecz dotyczy osób czynnie uprawiających określone dyscypliny sportu, które sprawiają, że wyliczana składka ubezpieczeniowa może wzrosnąć. Może to dotyczyć nawet sportów typu narciarstwo czy snowboard, które mogą podnieść składkę na ubezpieczenie na czas wyjazdu.

Wykupując ubezpieczenie turystyczne warto się także zastanowić, czy jest potrzebne ubezpieczenie bagażu oraz bagażu podręcznego. Koszt takiego ubezpieczenia nie jest wysoki, jednak ubezpieczenie bagażu zapewnia większy spokój podczas wyjazdu, zwłaszcza osobom, które podróżując chętnie zabierają ze sobą sprzęt elektroniczny czy fotograficzny wysokiej jakości. 

Ubezpieczenie turystyczne powinno być wykupione, na co najmniej jeden dzień przed wyjazdem. Należy także dokładnie sprawdzić daty, aby polisa ubezpieczeniowa obejmowała swoim działaniem zarówno datę wyjazdu, jak i przyjazdu do kraju.

« Turyści nad polskim morzem - kogo spotkasz w drodze na plażę? Niemcy w Karpaczu »


Polecane
Turystyka - wybierz na Ceneo